09367170779

الگوریتم کبوتر

الگوریتم کبوتر گوگل

الگوریتم کبوتر : به عنوان کاربر گوگل شما می بایست با سرعت و درستی نتایج جستجوگوگل آشنا باشید. اما در حقیقت چگونه گوگل در میان میلیون ها وب سایت نتیجه مورد نظر شما را به نمایش می گذارد؟ قلب تکنولوژی جستجو گوگل “PigeonRank™” می باشد. سیستمی برای رنکینگ نمودن وب سایت ها، که توسط گوگل پایه گذاری شده است و تاثیر زیادی بر روند سئو سایت می گذارد.

 

 الگوریتم کبوترگوگل

احراز هویت وب سایت: فاکتورهای رنکینگ سنتی دوباره باز خواهند گشت. در حال حاضر رنکینگ وب سایت ها، وابسته به بک لینک ها،
احراز هویت وب سایتو دیگر سیگنال های رنکینگ سئو می باشد. بهترین متد ممکن جستجو و آنالیز در خصوص این موضوع می باشد که
شما در چه زمینه ای نسبت به رقبای خود ضعیف می باشید،
محتوا، بک لینگ و یا دیگر فاکتورها. در نتیجه آن تلاش بر رفع آن نمایید.

 

موفقیت الگوریتم رنکینگ الگوریتم کبوتر

موفقیت الگوریتم رنکینگ کبوتری گوگل اساسا به قابلیت یادگیری کبوتران و ظرفیت بی نظیر تشخیص آنها، وابسته می باشد. کبوتران به آسانی می توانند
ایتم ها را از میان یکدیگر، ظرف چند ثانیه تشخیص دهند. این قابلیت منجر می شود که وب سایت ها و صفحات مرتبط را انتخاب نماید. با جمع آوری داده
از گروه های خوشه بندی شده کبوتران، گوگل در مدت کوتاهی فرایند جستجو خود را انجام می دهد. وقتی که نتیجه مرتبط توسط هریک از کبوتران در خوشه
ها کشف شد به آن صفحه به اصطلاح با منقار خود نوک میزند. در اثر نوک زدن هر یک از کبوتران به هر صفحه یک Rang به آن صفحه تعلق می گیرد که در انتها
رنکینگی از صفحه بدست می آید. هر صفحه که رنکینگ بالاتری را بدست یابد در ابتدای صفحه نتیجه جستجو به نمایش گذاشته می شود. رنکینگ سایت در نتایج
جستجو مطابق با روند کار بهینه سازی وب سایت می باشد.

گوگل این الگوریتم خود را برای جمع آوری نتایج مفیدتر و مرتبط تر به صورت محلی، از نتایج جستجو خود استفاده می نماید. این الگوریتم جدید با قابلیت جستجو
عمیق تر در محتوای وب سایت ها که شامل بررسی اطلاعات نمودارها، هم معنی ها و غیره است را دارا می باشد.

اگرچه برخی وب سایت ها در طراحی سایت خود، با نمایش داده های کاذب، در صدد افزایش رنکینگ خود در االگوریتم کبوتر گوگل می باشند اما این الگوریتم
به سختی گول خواهد خورد. این کبوتران در نظر گرفته شده اند تا انتخاب درستی را در شرایط سخت اتخاذ نمایند.

 

پارامتر موقیعیت مکانی الگوریتم کبوتر

الگوریتم کبوتر گوگل

گوگل می گوید که در الگوریتم جدید پارامتر فاصله و موقیعیت مکانی را نیز بررسی می نماید. این الگوریتم جدید در حال حاضر تنها در زبان انگلیسی و
 به منظور فراهم نمودن نتایج جستجو مرتبط تر و کارآمدتر متناسب با تجربه جستجوگر فراهم شده است. گوگل اطلاع دقیق تری در خصوص اینکه، این الگوریتم
 چه زمانی به صورت گسترده تر در کشورها و زبان های مختلف دیگر بکار گرفته می شود، ارائه نداده است.

 

 

echo __("Tool to insert static images in the corners of the page")